מעסיק עובד זר? אז חשוב מאוד שתדע

 

 

תופעה רווחת בשנים האחרונות היא העסקתם של עובדים זרים, בין היתר, לטיפול בקשישים סיעודיים. מטבע הדברים, בדרך כלל מדובר באנשים מבוגרים וחולים, שאינם בקיאים בבירוקרטיה ואינם מודעים לעיתים לזכויותיהם וחובותיהם כמעסיק של עובד זר.

 

אנסה לעשות קצת סדר לטובת מעסיקים ובני משפחותיהם כיצד יש לנהוג בהעסקת מטפל סיעודי:

 

חוזה עבודה ברור ובשפתו של העובד:

 

יש להחתים את העובד על חוזה עבודה, בו יפורטו כל הזכויות והחובות של העובד. חובה שהחוזה יערך בשפתו של העובד.

 

קבלת היתר להעסקת עובד זר:

 

חובה על מעסיק, בטרם העסקתו של עובד זר , לקבל היתר להעסקתו באמצעות הרשות לאוכלוסין והגירה. יש לעמוד בקריטריונים בהתאם להחלטת הרשות.

 

ביטוח רפואי:

 

חובה על המעסיק לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי.

 

תשלומי חובה לרשויות השונות:

 

לעובדים זרים, ככל עובד אחר, יש לשלם ביטוח לאומי ומס הכנסה (במידה ושכרו מעל תקרת הפטור). אם קיימת חב' כוח אדם שמשלמת חלק משכרו של העובד (בדרך כלל כאשר יש השתתפות מטעם המוסד לביטוח לאומי) והיא גם משלמת עבורו את דמי הביטוח.

 

תשלום זכויות סוציאליות:

 

עובד זר ככל עובד אחר, זכאי לתשלום זכויות סוציאליות בהתאם לחוקי העבודה בישראל. כך, למשל, יש לשלם לעובד לאחר השלמת שנת עבודה מלאה דמי הבראה, תשלום ימי חופשה, ימי מחלה ועוד.

 

תשלום לקרן פנסיה:

 

בשנת 2008 הוחל צו הרחבה מקיף במשק לפנסיה. משמעותו היא שעל כל מעסיק להפריש סכומים לקרן פנסיה. שיעור האחוזים קבוע בצו ההרחבה ונכון לשנת 2015, חלק המעביד הינו 5% משכרו של העובד. באשר לעובדים זרים בכלל וענף הסיעוד בפרט, בהתאם לפסיקה כיום, חובה להפריש כספים לקרן פנסיה.

חשוב לדעת כי למרות שמדובר בכספים אותם אמור לקבל העובד בהגעה לגיל פרישה, כאשר מדובר בעובד זר אשר ברור שתקופת שהייתו בישראל מוגבלת, הוא יקבל את הכספים שהופרשו עבורו בסיום עבודתו.

 

השתתפות העובד בהוצאות שכר דירה/כלכלה/תשלומים שוטפים בבית:

 

רוב העובדים הזרים בענף הסיעוד מטבע הדברים מתגוררים עם המעסיק בביתו. רבים אינם מודעים לעובדה כי קיימת אפשרות לנכות סכומים משכרו של העובד עבור הוצאות שוטפות (השתתפות בשכר דירה, חשמל, מים, מזון). חשוב לדעת גובה הניכוי קבוע בת[קנות עובדים זרים ומותנה בהסכם העסקה בו העובד מאשר את הניכויים משכרו.

 

טיפ הזהב:

המלצתי להחתים את העובד, מדי חודש בחודשו, על קבלת שכר עבודתו וכן על כל תשלום אחר ששולם לו. כמו כן, מומלץ לנהל רישום מסודר  מתי העובד יצא לחופשה, מחלה, תשלום דמי הבראה וכיוצ"ב.

 

חשוב לדעת כי המעסיק הוא האחראי העיקרי להעסקתו של העובד הזר ולא חברת כוח האדם, לכן אני ממליצה בטרם העסקת העובד הזר להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום ולוודא כי הינכם מעסיקים את העובד/ת בהתאם לחוק.

 

פנה עוד היום למשרדנו לקבלת ייעוץ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאמרים נוספים

שלח

שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

אלקבץ כהן, משרד עורכי דין 

רח' שנקר 57, חולון 5833215

טלפון: 03-5225358

פקס:   03-5225328

מייל: shanielk.adv@gmail.com

 

צור קשר